Personal

Friskvårdsbidrag 2024

Ett nytt år innebär att det är dags att förnya träningskortet. För arbetsgivare som tillhandahåller friskvårdsbidrag till sin personal finns det några viktiga saker att tänka på.
Ett nytt år innebär att det är dags att förnya träningskortet. För arbetsgivare som tillhandahåller friskvårdsbidrag till sin personal finns det några viktiga saker att tänka på.

Friskvårdsbidrag är en så kallad personalvårdsförmån som du som arbetsgivare kan ge till dina medarbetare. Genom att satsa på friskvårdsaktiviteter kan du boosta både dina kollegors och hela företagets välmående. Detta är inte bara ett kraftfullt sätt att uppmuntra dina anställda att fokusera på sin fysiska och mentala hälsa, utan det positionerar också ditt företag som en attraktiv arbetsgivare som lockar till sig de främsta talangerna. I den här artikeln får du koll på vad friskvårdsbidrag är, hur friskvårdsbidraget kan användas, exempel på godkända aktiviteter inom friskvård samt vilka belopp som gäller.

 

Vad innebär friskvårdsbidrag?
Friskvårdsbidrag är en förmån som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda. Det ger de anställda möjlighet att lämna in kvitton för olika friskvårdsrelaterade aktiviteter, såsom gymkort, sportaktiviteter eller massage. Friskvårdsbidraget utgör ett förutbestämt belopp som de anställda kan använda för att finansiera sina motions- och hälsorelaterade aktiviteter.

Arbetsgivaren betalar sedan ut en skattefri ersättning för dessa utgifter. Även om det inte finns något krav på arbetsgivare att erbjuda friskvårdsbidrag, är det vanligt förekommande att företag tillhandahåller någon form av förmån kopplad till friskvård och hälsa.

Är friskvårdsbidraget skattefritt?
Normalt sett är friskvårdsbidraget skattefritt. För att detta ska gälla krävs dock att vissa villkor uppfylls:

 • Bidraget får inte vara utbytbart mot pengar.
 • Friskvården eller aktiviteterna ska vara av mindre värde och enklare karaktär.
 • Erbjudandet om friskvårdsbidraget måste rikta sig till alla anställda, och alla ska erbjudas samma belopp.

Observera att bidraget måste erbjudas alla anställda som är i aktiv tjänst. Föräldralediga och tjänstlediga behöver inte erbjudas friskvårdspengar. För att anses ha mindre värde får arbetsgivaren erbjuda ett bidrag på högst 5 000 kr (inklusive moms) per kalenderår. Om arbetsgivaren erbjuder ett högre belopp blir hela bidraget skattepliktigt. Kostnaden för friskvårdsrelaterade aktiviteter som inte involverar motion får inte överstiga 1 000 kr.

Vad inkluderas i friskvårdsbidraget?
Det finns ingen lagstiftning som fastställer vilka aktiviteter som är godkända för bidraget. Skatteverket tillhandahåller inte heller längre en lista över godkända aktiviteter. Det är upp till arbetsgivaren att bedöma vilka aktiviteter som accepteras.

Bidraget kan användas för att betala för aktiviteten själv, men inte för medlemsavgifter i föreningar eller för kostnader relaterade till körkort, licenser och diplom. Dessutom får det inte användas för att köpa eller hyra träningsutrustning.

Användning av friskvårdsbidrag – exempel på godkända aktiviteter
Vid användning av friskvårdsbidraget finns ett brett utbud av aktiviteter att välja mellan. Om du är osäker på vilka aktiviteter du som arbetsgivare kan godkänna, bör du utgå från att aktiviteten bör involvera motion eller på annat sätt främja hälsa och välmående. Här är några exempel på godkända aktiviteter:

Motion: Aktiviteter som involverar motion är godkända för friskvårdsbidraget. Det kan inkludera agility, dansklasser, gymträning eller sportfiske. Bidraget kan även användas för anmälningsavgifter till motionslopp.

Sportaktiviteter: Friskvårdsbidraget kan användas för nästan alla aktiviteter som innehåller motion, exempelvis golf, ridning, skidåkning eller badminton. Observera att det är ett krav att sporten innehåller motion för att vara godkänd. Sporter som biljard, dart och e-sport är därför inte godkända för friskvårdsbidraget.

Friskvård utan motion: Bidraget kan användas för olika behandlingar som minskar stress eller lindrar stelhet och ömhet, som massage, akupunktur, örtbad eller ljusterapi. Det kan också användas för hälsobefrämjande åtgärder som nikotinavvänjning, kostrådgivning, stresshantering eller kinesiologi.

Webbtjänster och appar: Sedan 2020 är det godkänt att använda friskvårdsbidraget för digitala tjänster inom motion och hälsa, som appar eller tjänster för löpning, kostdagboksföring eller träningsprogram.

Administration av friskvårdsbidraget – hantering av kvitton
Den vanligaste metoden är att den anställda gör ett utlägg för sin friskvårdsaktivitet och därefter lämnar in sitt kvitto för att erhålla ersättning från arbetsgivaren. Alternativt kan arbetsgivaren betala hela kostnaden för friskvårdsaktiviteten.

Om kostnaden överstiger det årliga friskvårdsbeloppet görs ett nettolöneavdrag med mellanskillnaden.
Arbetsgivaren bör ta en kopia av kvittot som verifikation för bidraget.

Betalning under anställningstid
Observera att arbetsgivaren endast kan ersätta den anställdes utlägg för friskvård som den anställda betalar under anställningstiden. Arbetsgivaren kan alltså inte skattefritt ersätta utgifter som den anställda har betalat innan anställningen började.

Summering: Friskvårdsförmåner i korthet

 • Vad bidraget kan användas till regleras av etablerad praxis och lagstiftning.
 • Vad bidraget kan användas till regleras av etablerad praxis och lagstiftning.
 • För att säkerställa att friskvårdsbidraget förblir skattefritt bör du inte överstiga en årlig summa på 5 000 kr.
 • Det är viktigt att samtliga medarbetare erbjuds samma belopp för att främja jämlikhet.
 • Bidraget kan användas för enklare motionsaktiviteter eller andra hälsofrämjande åtgärder, som behandlingar för att lindra stelhet och smärta.
 • För aktiviteter utan motionsinslag, som massage, bör kostnaderna per tillfälle inte överstiga 1 000 kr för att bibehålla skattefri status.
 • Notera att friskvårdsbidraget inte får användas för att köpa eller hyra träningsutrustning och inte heller för medlemsavgifter, diplom, sjukvård eller teorikurser.
 • Det är viktigt att ha klara riktlinjer för användningen av friskvårdsbidraget för att säkerställa en smidig och korrekt administrering.

Lifestyle Access©

januari 4, 2024