Hållbarhet

Ett företagskort som främjar hållbarhet

Lifestyle Access® Business card Främjar topp 3 av Fn:s globala hållbarhetsmål.
Lifestyle Access® Business card Främjar topp 3 av Fn:s globala hållbarhetsmål.

Lifestyle Access vill bidra till en hållbar utveckling och tillsammans med våra kunder bidra till en hållbar värld, vilket genomsyrar vårt arbete och utgör grundpelare i vår verksamhet.

Lifestyle Access® Business Card stödjer aktivt FN:s globala hållbarhetsmål och särskilt de tre högst prioriterade målen.

Genom vårt samarbete med välgörenhetsorganisationen Genom vår partnerskap med välgörenhetsorganisationen Hand in Hand tar vi initiativ till att bekämpa fattigdom genom hållbart entreprenörskap.

Som det första företagskortet med ett unikt fokus på hälsa och välbefinnande strävar Lifestyle Access Business Card efter att främja god hälsa och välbefinnande. Genom att kombinera affärsverksamhet med samhällsengagemang skapar vi en positiv inverkan på både näringslivet och samhället som helhet.

Genom att använda Lifestyle Access Business Card blir varje transaktion inte bara ett affärsbeslut utan också ett steg mot att stödja sociala och hållbara initiativ. Vi är stolta över att vara en del av lösningen och att bidra till en värld där hållbart entreprenörskap och hälsa går hand i hand för att göra verklig skillnad

amar@hildegun.se

januari 6, 2024