Personal

Bli en attraktivare arbetsgivare med bra personalförmåner

Efter pandemin har förutsättningarna för att arbeta hemma eller på annan plats förändrats radikalt. Numera ryms kontoret i en datorväska. Detta har också lett till en förändring i inställningen till vilka personalförmåner som anses vara attraktiva.
Efter pandemin har förutsättningarna för att arbeta hemma eller på annan plats förändrats radikalt. Numera ryms kontoret i en datorväska. Detta har också lett till en förändring i inställningen till vilka personalförmåner som anses vara attraktiva.

I den här artikeln tar vi upp 8 personalförmåner som gör dig till en attraktiv arbetsgivare. Förmåner som gör det möjligt att rekrytera och behålla kompetent personal. Vi reder också ut skillnaden mellan skattefria och skattepliktiga förmåner.

Förmåner utöver lön – viktig pusselbit för att locka och behålla kompetens
De flesta skulle troligen inte arbeta utan lön, men valet mellan olika arbetsgivare avgörs sällan helt av vem som betalar mest. Personalförmåner som försäkringar, friskvård och pensionssparande kan vara avgörande faktorer. Även livsstilsförmåner kan spela stor roll för anställda, exempelvis flexibel arbetstid, hybridkontor och möjlighet att ta med hunden till jobbet.

Valmöjlighet och självbestämmande är något som många gillar på jobbet. Vi människor gillar att kunna påverka hur vår tillvaro ser ut. Det är bra att tänka på när du utformar företagets personalförmåner. Till exempel kan du ge varje anställd en budget och möjlighet att välja sina personalförmåner från ett förbestämt urval.

Skillnaden mellan skattefria förmåner och skattepliktiga förmåner
Som vi har nämnt finns alltså mer ”informella” arbetsförmåner som flextid och ett trevligt kontor. Det är däremot inte förmåner ur Skatteverkets synvinkel. Deras definition av förmåner är alla sorters ersättning för arbete som du ger anställda i andra former än pengar. Med andra ord innebär en personalförmån att du betalar en privat levnadskostnad åt en anställd.

Så vad är skillnaden på en skattepliktig och skattefri förmån? I regel är förmåner skattepliktiga om det inte finns särskilda regler som säger att de är skattefria. När en personalförmån är skattepliktig ska du som arbetsgivare betala arbetsgivaruppgifter efter förmånens värde och göra skatteavdrag.

Reglerna om vilka förmåner som är skattefria är utformade som undantag. Därför rekommenderar vi att du vänder dig till Skatteverket för aktuella regler.

Här är några exempel på förmåner som i vissa fall kan vara skattefria:

  • Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor
  • Intern representation som julbord och personalfester
  • Friskvårdsbidrag
  • Kaffe, frukt och liknande ”enklare förtäring”

8 personalförmåner som dina anställda verkligen bryr sig om

Distansarbete & flexibla arbetstider

Sedan pandemin har distansarbete och hybridkontor blivit allt vanligare och är numera en förmån som många efterfrågar när de söker nya jobb. Här är några fördelar med att erbjuda distansarbete som en av alla förmåner på jobbet.

Effektivare arbete
Många upplever att de är färre störningsmoment hemma i jämförelse med kontoret, och jobbar därmed mer effektivt.

Mindre stress på morgonen
Du slipper stressa iväg på morgonen och ingen onödig tid går till att transportera sig till kontoret.

Lojaliteten till arbetsgivaren ökar
Anställda uppskattar arbetsplatser som ger dem tillit att bestämma över sina egna arbetstimmar.

Kompetensutveckling

Under 2016 undersökte IBM varför personal väljer att byta arbetsgivare. Bland de 6 viktigaste faktorerna som lockade med nya jobb syntes ”om jag fick utveckla nya kompetenser” och ”bättre möjligheter till karriärutveckling”. Högpresterande anställda var ännu mer lockade av förmånen av möjlighet till kompetensutveckling än andra anställda. En annan undersökning av Randstads Employer Brand Research 2022 visar att 58% av de anställda mycket sannolikt skulle stanna hos sin arbetsgivare om man erbjöds möjlighet till kompetensutveckling/omskolning inom organisationen.

Friskvård

Friskvård kan innebära olika saker på olika företag, men generellt innebär det att personalen får tid eller pengar att nyttja för att främja sin hälsa. Friskvårdsbidrag är skattefritt upp till 5000 kr (utifrån Skatteverkets rådande regler). Du har också möjlighet att skattefritt erbjuda gemensamma aktiviteter för alla anställda såsom en gemensam meditationsstund, ett gym eller massagemöjligheter på arbetsplatsen.

Personalvårdsförmåner

Personalvårdsförmåner är förmåner för hela personalen av mindre värde som ofta är till för att skapa trivsel på jobbet. Det handlar alltså inte om direkt ersättning för ett utfört arbete. Några exempel är möjlighet att ladda elcykel i anslutning till arbetsplatsen, kaffe, frukt eller fika samt möjlighet att använda sin arbetstelefon privat. De här förmånerna på jobbet är skattefria.

Försäkringar

En undersökning från försäkringsbolaget Bliwa och Kantar Sifo från 2019 pekar på att anställda med trygghetsförmåner blir motiverade, stolta över sina jobb och i större utsträckning kan tänka sig att rekommendera sina arbetsgivare. Över hälften skulle se det som en viktig faktor vid jobbsökande att arbetsgivaren sköt till pengar vid föräldraledighet, sjukdom eller olycksfall. Samtidigt sa bara 1 av 5 att deras arbetsgivare erbjuder den här sortens personalförmån idag. Här har ditt företag alltså möjlighet att sticka ut med en eftertraktad arbetsförmån.

Pensionsförmåner

I avsaknad av ett kollektivavtal finns normalt ingen legal skyldighet för arbetsgivare att betala in tjänstepension åt sina anställda. Trots detta utgör tjänstepension en betydande faktor för de anställdas framtida välbefinnande och kan betraktas som en hälsofrämjande förmån inom ramen för övriga personalförmåner. Möjligheten till tjänstepension kan överenskommas mellan arbetsgivaren och den anställde genom en särskild överenskommelse som inkluderas i anställningsavtalet.

Att erbjuda tjänstepension, även när det inte krävs enligt kollektivavtal, kan vara en strategisk och långsiktig investering från arbetsgivarens sida. Det kan bidra till att locka och behålla kompetent personal samt öka de anställdas engagemang och lojalitet gentemot företaget. Tjänstepension är en form av ekonomisk trygghet för de anställda när de når pensionsåldern, vilket i sin tur kan påverka deras övergripande hälsa och livskvalitet.

Genom att införliva möjligheten till tjänstepension i anställningsavtalet visar arbetsgivaren sitt engagemang för de anställdas långsiktiga ekonomiska välbefinnande och skapar en positiv företagskultur. Detta kan även bidra till att differentiera företaget på arbetsmarknaden och positionera det som en attraktiv arbetsgivare. Avtalet bör tydligt definiera villkoren och det avsatta beloppet för tjänstepensionen, och båda parter bör vara överens om dessa villkor innan anställningen påbörjas.

Extra semesterdagar

En eftertraktad personalförmån bland anställda är extra semesterdagar. I vissa kollektivavtal kan det finnas möjlighet att förhandla om extra semester mot att avsäga sig betald övertid. Samtidigt behöver inte extra semester vara kopplad till övertidsersättning. Du och den anställda kan komma överens om olika upplägg för när den anställda får tillgång till dagarna.

Transportförmåner

Bilförmån eller förmånsbil är en personalförmån som ofta blandas ihop med tjänstebil. En tjänstebil ägs av arbetsgivaren och kan bara användas privat i ”ringa omfattning” innan den börjar räknas som en förmånsbil och ska beskattas som en personalförmån. Anställda kan även ha andra fordon som förmån genom jobbet, exempelvis cykel och motorcykel. Periodkort är ett annat alternativ.

Företagsrabatter

Stärk arbetsgivarvarumärket med personalförmåner.
Med Lifestyle Access ger vi dig som företagare och kund möjligheten att ta del av unika förmåner. Vi har förhandlat fram och kvalitetssäkrat förmånliga avtal på produkter och tjänster som du som företagare har nytta av. Genom att nyttja dem kan du spara både tid och pengar. I Lifestyle Access® förmånsportal får samtliga medarbetare tillgång till ett brett utbud av attraktiva förmåner och erbjudanden.

Vårt mål är att du som arbetsgivare ska kunna öka lönsamheten genom att sänka kostnaderna.

Lifestyle Access©

januari 10, 2024