Skatter

Tips inför årsskiftet för dig som företagare!

Vi närmar oss slutet av 2023. Med ett bra avslut kan du enklare planera och välkomna ett nytt år med nya möjligheter. Men som vanligt inför årsskiftet finns det en hel del att tänka på.
Vi närmar oss slutet av 2023. Med ett bra avslut kan du enklare planera och välkomna ett nytt år med nya möjligheter. Men som vanligt inför årsskiftet finns det en hel del att tänka på.

Visste du till exempel att det just nu är ett bra tillfälle att göra en extra pensionsavsättning?
Här är några tips som kan ge dig en bra start på det nya året.

1. Boosta pensionen med smart extraavsättning innan årsskiftet

Har ditt företag gått bra under året? Då kan det vara värt att överväga en extra pensionsavsättning. Genom det kan din pension växa samtidigt som företagets överskott minskar och därmed även skatten du behöver betala för vinsten (bolagsskatten). På avsättningen till pensionen betalar du i stället en avdragsgill löneskatt på 24,26 procent.

Att avsätta pengar i ett extra pensionssparande kan även vara smart om du tagit ut mycket lön under året. Gränsen för insättningen till din allmänna pension går nämligen vid en total lön på 599 250 kronor.
Det innebär att det inte sker någon ökning till din allmänna pension om du tjänar mer pengar än så under året.
Pensionspremierna är avdragsgilla med upp till 35 procent av din lön, dock max upp till 525 000 kronor (2023).

Fördelar med att sätta av delar av överskottet till pensionen

– Du får större frihet att själv välja när du vill gå i pension
– Insättningen är avdragsgill, sänker resultatet och ger skattemässiga fördelar.
– Insättningen belastas med särskild löneskatt, vilken är lägre än egenavgiften/sociala avgifter.
Även den särskilda löneskatten är avdragsgill i verksamheten.

Tänk på att göra insättningen före den 31 december 2023.

Diskutera gärna frågan om extrainsättning med din rådgivare, så att du gör det bästa möjliga av förutsättningarna.

2. Optimera löneuttaget

För dig som företagsägare är det viktigt att se över löneuttaget innan årsskiftet. Här tänker vi på 3:12-reglerna.
Ta hjälp av din revisor att räkna på ditt löneuttag så du uppfyller lönekravet och kan utnyttja lönebaserat utrymme.

För att nå upp till lönekravet behöver en lön lyftas motsvarande det lägsta av 713 280 kr eller 445 800 kr + 5 procent av totala kontanta bruttolöner i bolaget och dess dotterbolag. Lönekravet avser kontanta bruttolöner utbetalda under 2023 och kravet måste vara uppfyllt för att kunna tillgodoräkna det lönebaserade utrymmet vid beräkningen av ett gränsbelopp i din K-10-blankett.

Lönekravet behöver bara uppfyllas av en person i en närståendekrets, men det räcker inte med att de närstående sammanlagt har en lön motsvarande lönekravet.

Det finns flera beloppsgränser att tänka på när man ser över sitt löneuttag.
Här är fem olika nivåer som är bra att ha med sig när man ser över sitt löneuttag innan årsskiftet:

– Tillfällig föräldrapenning: beräknas på sjukpenninggrundande inkomst om högst 393 750 kronor per år (inkomstår 2023).

– Sjukpenning och föräldrapenning: beräknas på sjukpenninggrundande inkomst om högst 525 000 kronor (inkomstår 2023).

– 598 500 kronor* är brytpunkten för statlig skatt 2023. Uppräkningen är pausad av skiktgränsen under 2024, den ligger kvar på samma nivå som under 2023.

– 599 601 kronor för maximal pensionsavsättning under inkomstår 2023.

– 713 280 kronor maximalt löneuttagskrav, enligt 3:12-reglerna inkomstår 2023.

*Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort, innan grundavdrag är brytpunkten 613 900 kronor.

3. Slå till innan nyår

Har du ett kalenderår som räkenskapsår? Då kan det vara ett bra läge att passa på att köpa nya inventarier eller maskiner. Du har möjlighet att skriva av inventarier och maskiner av mindre värde direkt. Med mindre värde menas att anskaffningsvärdet exklusive moms är lägre än ett halvt prisbasbelopp, 26 250 kr kronor under 2023.
Det kan även vara smart att köpa dyrare inventarier innan nyår eftersom det ger dig möjligheter till avskrivningar för ett helt år även om du bara ägt investeringen ett par dagar innan årsskiftet.

4. Betala ränta till dig själv

Har du lånat ut pengar till ditt företag? Då finns det möjlighet att betala ut en marknadsmässig ränta från företaget till dig själv. Tänk på att företaget ska lämna in en kontrollavgift till Skatteverket som talar om utbetald ränta och skatteavdrag om 30 procent. Det måste också finnas en revers, ett kvitto på skulden, som styrker lånet.

5. Missa inte att utnyttja friskvårdsbidraget

Den som får friskvårdsbidraget på max 5 000 kronor av sitt företag eller sin arbetsgivare kan lätt missa att utnyttja hela bidraget. Om du har något kvar av det när årsskiftet närmar sig, hinner du fortfarande boka exempelvis en kiropraktor, massör, enstaka gympapass, akupunktur, en golftur eller en ridlektion.

6. Ge bort något extra fint

Julgåvor till anställda är skattefria om värdet på gåvan inte överstiger 500 kronor inklusive moms per person. Fraktkostnader räknas inte in. Om värdet är högre än 500 kronor blir gåvan skattepliktig från första kronan hos den anställda men i år gäller lite speciella regler.

7. Skattefri födelsedagspresent

Har du fyllt jämt under året eller vill du uppmärksamma en trogen tjänst?
Då finns möjligheten att ge dig själv en skattefri minnesgåva som uppgår till
15 000 kr inklusive moms. En minnesgåva får endast ges vid ett tillfälle utöver
vid anställningens upphörande. Avdragsgilla minnesgåvor kan även ges till dina anställda.

8. Löneväxling kan bli lönsamt

Vill du öka på din pension på ett smart sätt för att få en högre levnadsstandard som pensionär?Kanske har du funderingar på att gå tidigare i pension? Löneväxling är en förmån som arbetsgivare kan erbjuda sina medarbetare för att förbättra deras pension. Med löneväxling menas att du avstår en del av lönen och i stället placerar pengarna i en tjänstepension.

Skatten på ISK-sparande och andra kapitalförsäkringar rusar i höjden på grund av den höjda statslåneräntan. Då kan det vara smart att spara via löneväxling, eftersom skatten då blir lägre.
Höginkomsttagare som kommer över gränsen för statlig inkomstskatt bör överväga löneväxling som sparform. En grundregel är att du behöver ha en månadslön på minst cirka 50 000 kr (8,07 inkomstbasbelopp 2023) för att det ska vara förmånligt för dig att löneväxla.

Om du har en lägre månadslön än så, förlorar du nämligen inbetalningar till den allmänna pensionen. Dessutom kan exempelvis föräldrapenning, sjukpenning och a-kassa påverkas negativt. När du löneväxlar byter du en del av din bruttolön, lönen före skatt, mot pension. Därför behöver du inte betala någon inkomstskatt på beloppet du vill spara.

När du tar ut din pension betalar du i stället inkomstskatt på utbetalningarna. Men i många fall blir den skatten troligen lägre än vad du i dag betalar i skatt på din lön. Dessutom kan din arbetsgivare bidra med cirka 6 % extra på det växlade beloppet. Det beror på att arbetsgivaravgiften är så mycket lägre på pension än på lön. Om du avstår 2 000 kr i lön idag så kan du i stället få 2 120 kr insatt till din framtida pension.

Exempel på löneväxling

Beräkningen gäller om du löneväxlar 2 000 kr/mån och placerar pengarna i en tjänstepensionsförsäkring med utbetalningstid i 5 år från 65 års ålder.

Ålder

4% i avkastning 6% i avkastning
35 år 19 300 kr/mån 27 000 kr/mån
40 år 14 700 kr/mån 19 400 kr/mån
50 år   7 300 kr/mån

  8 600 kr/mån

Beloppen i exemplet är ingen prognos eller garanti. Vi har räknat med avkastningsskatt och avgifter, men inte inflation. Försäkringen innehåller återbetalningsskydd. Inbetalningarna görs månadsvis från ovan angivna ålder fram till 65 års ålder.

9. Se över om bolaget närmar sig gränsvärdena för revisionsplikt

Du kanske redan frivilligt har valt att ha en revisor. Det finns många fördelar med det, bland annat är det bra om du letar investerare. Men har företaget ingen revisor behöver du hålla koll på gränsvärdena för när revisionsplikten aktualiseras. Om mer än ett av villkoren nedan uppfylls under de två senaste räkenskapsåren måste du ha en revisor:
>3 anställda
+1,5 Mkr i balansomslutning
+3 Mkr i nettoomsättning

Frågor eller hjälp inför årsskiftet 2023/2024
Är du företagare och har frågor eller behöver hjälp kring något av ovanstående?
Kontakta oss gärna så hjälper vi dig!

Lifestyle Access©

december 15, 2023