Corporate Card

Företagskortet med fokus på hälsa

Lifestyle Capitals grundare gästar Law:box och Arbetsmiljöpodden!
Lifestyle Capitals grundare gästar Law:box och Arbetsmiljöpodden!

I detta avsnitt kommer vi att tala om varför det är så viktigt med ett förebyggande och proaktivt arbete för att motverka ohälsa. Både privat som på våra arbetsplatser.

Enligt en av Skandia nyligen publicerad rapport uppgår den årliga kostnaden för längre sjukskrivningar i Sverige till cirka 71 miljarder kronor för 2022. Av denna summa utgör psykisk ohälsa en betydande del, vilket speglar dess växande inverkan på arbetsmarknaden. Denna kostnad innefattar inte bara sjuklöner och utgifter för sjukförsäkring, utan också indirekta kostnader som följd av produktivitetsförluster och behovet av att ersätta arbetskraft.

Medarbetare som är borta från arbetsplatsen på grund av psykisk ohälsa kan även leda till andra negativa effekter, som ökad arbetsbelastning på övrig personal och risk för ytterligare ohälsa och försvagning av organisationen.

Utan välmående medarbetare är det omöjligt att driva ett framgångsrikt företag. Detta är något vi på Lifestyle Capital har prioriterat högt när vi utvecklat vårt nya företagskort, Lifestyle Access® Business Card. Genom sitt unika fokus på hälsa, blir kortet ett värdefullt komplement för att främja välmående arbetsplatser, där man kombinerar nytta med värdefulla fördelar.

Samtliga medarbetare erbjuds att genomföra en personlig digital hälsoanalys, på så sätt är du som arbetsgivare med och förebygger sjukskrivningar. Därtill ingår även en cancervårdsförsäkring som säkerställer att den anställda kan få den bästa vården vid en fastslagen diagnos.
– Vi vill vara med och öka välmåendet hos landets företag och dess anställda. Det gör vi genom att att främja hälsan hos de företag som väljer Lifestyle Access Business Card, förklarar Hans Wänblad, vd och medgrundare av Lifestyle Capital.
– Att drabbas av cancer kan vara något som skapar en stor oro hos såväl den drabbade som hos anhöriga.
Vi har därför valt att integrera denna typ av försäkring för att hjälpa till att garantera att medarbetaren får rätt vård så snabbt som möjligt, tillägger Christoffer Apelian, medgrundare av Lifestyle Capital.

För oss på Lifestyle Capital är ett proaktivt, förebyggande arbete för att motverka ohälsa en hjärtefråga. Det är inte bara en affärsstrategi, utan ett sätt att bygga starka, förtroendefulla relationer med sina kunder, där kundernas framtida trygghet och ekonomiska stabilitet står i centrum.

Du finner avsnittet antingen på Spotify eller där poddar finns:
👉 https://lnkd.in/dBQ3nEBq

Vi önskar alla en trevlig lyssning och framförallt ett gott slut på detta år och ett riktigt Gott Nytt År ✨ !

Lifestyle Access©

december 27, 2023