Hållbarhet

Sveriges första företagskort med fokus på hälsa och hållbarhet

Som företagskund hos oss har du möjlighet att inspirera och engagera din personal i deras hälsa.
Som företagskund hos oss har du möjlighet att inspirera och engagera din personal i deras hälsa.

Lifestyle Capital vill bidra till samhället i stort. Företagskortet Lifestyle Access® Corporate Card är det första företagskortet i Sverige som har fokus på hälsa och ger alla medarbetare tillgång till en personlig digital hälsoanalys.

Enligt en av Skandia nyligen publicerad rapport uppgår den årliga kostnaden för längre sjukskrivningar i Sverige till 75,4 miljarder kronor för 2023.
Året innan låg siffran på 71 miljarder och 2021 på 66 miljarder kronor.

Av denna summa utgör psykisk ohälsa en betydande del, vilket speglar dess växande inverkan på arbetsmarknaden. Denna kostnad innefattar inte bara sjuklöner och utgifter för sjukförsäkring, utan också indirekta kostnader som följd av produktivitetsförluster och behovet av att ersätta arbetskraft.

Medarbetare som är borta från arbetsplatsen på grund av psykisk ohälsa kan även leda till andra negativa effekter, som ökad arbetsbelastning på övrig personal och risk för ytterligare ohälsa och försvagning av organisationen.

Utan välmående medarbetare är det omöjligt att driva ett framgångsrikt företag.
Detta är något Lifestyle Capital har prioriterat högt när dom utvecklat det nya företagskortet, Lifestyle Access® Corporate Card.

Samtliga medarbetare erbjuds att genomföra en personlig digital hälsoanalys, därtill ingår även en cancervårdsförsäkring som säkerställer att den anställda kan få den bästa vården vid en fastslagen diagnos.

– Att drabbas av cancer kan vara något som skapar en stor oro hos såväl den drabbade som hos anhöriga. Vi har därför valt att integrera denna typ av försäkring för att hjälpa till att garantera att medarbetaren får rätt vård så snabbt som möjligt, tillägger Christoffer Apelian, medgrundare av Lifestyle Capital.

För oss på Lifestyle Capital är ett proaktivt, förebyggande arbete för att motverka ohälsa en hjärtefråga. Det är inte bara en affärsstrategi, utan ett sätt att bygga starka, förtroendefulla relationer med sina kunder, där kundernas framtida trygghet och ekonomiska stabilitet står i centrum, tillägger Hans Wänblad, VD och medgrundare av Lifestyle Capital.


Fokus på hållbarhet

Lifestyle Access® Corporate Card är inte bara ett företagskort utan också ett verktyg för att främja hållbarhet genom att integrera hälsa och välmående i sina tjänster. Ett sätt att uppnå detta är genom vårt partnerskap med Hand in Hand.

Hand in Hand är en ideell organisation som fokuserar på att bekämpa fattigdom genom att främja kvinnors ekonomiska empowerment och utveckla hållbara samhällen.
Genom vårt partnerskap kan Lifestyle Access® Corporate Card stödja och främja hållbarhet på flera sätt:

1. Kvinnors ekonomiska empowerment: Hand in Hand arbetar för att stärka kvinnors ställning genom att tillhandahålla utbildning och resurser för att starta och driva egna företag, vilket främjar en ekonomisk jämlik och hållbar utveckling.

2. Hållbara affärsprinciper: Hand in Hand främjar också hållbara affärsprinciper genom att utbilda entreprenörer om miljöskydd, ansvarsfullt resursutnyttjande och socialt ansvarstagande, vilket stödjer företag som strävar efter att minimera sin miljöpåverkan och bidra positivt till samhället.

3. Samhällsutveckling: Genom att stödja Hand in Hand bidrar detta till att skapa hållbara samhällen genom att främja ekonomisk tillväxt, utbildning och hälsa för människor i mindre privilegierade områden.

Genom att samarbeta med Hand in Hand integrerar Lifestyle Access® Corporate Card hållbarhet och hälsa i sina tjänster, vilket inte bara gynnar användarna av kortet utan också samhällen runt om i världen.

 

Lifestyle Access©

april 4, 2024